Platební metody

ČR - platba dobírkou, doprava přepravní službou ČR - platba předem převodem na bankovní účet, doprava přepravní službou Slovensko - platba předem převodem na bankovní účet, doprava přepravní službou

Zpravodaj

Hledat

Registrovaní uživatelé

Historie papíru

Papír je přítomen v našem životě již 19 století. Jeho historie sahá až do roku 105 našeho letopočtu.

Za tvůrce prvního papíru je považován Tsai Lun (62-121 n.l.), úředník císaře Han Ho Ti, pocházející z provincie Hunan v jižní Číně. Když jednou zkoušel nahradit neskladné a málo trvanlivé destičky v císařské knihovně, jiným vhodnějším materiálem pro psaní, rozhodl se Tsai Lun vyzkoušet také rostlinné suroviny. Papír, který vyrobil, obsahoval dřevěnou kůru, konopné odpady a zbytky rybářských sítí.
Protože se jeho vynález setkal u císaře s kladným ohlasem a nový materiál pro psaní byl nejen lehký, skladný, ale také na něj bylo snadné psát, začal být v Číně všeobecně využíván.
V následujících stoletích byla technologie výroby papíru mnohokrát modifikována a vylepšována. Podstata nápadu Tsai Luna však zůstala nezměněna dodnes.
Jím vytvořená metoda nabírání papírové masy na síto byla využívána dalšími generacemi mistrů papírenských.

V souvislosti s rozšiřováním papíru na území ohromného čínského impéria, začíná umění jeho výroby pronikat i za hranice říše. První zemí, do které dorazila již v roce 384 n.l. znalost technologie výroby papíru byla Korea. Papír se stal i zde obecně používaným materiálem nejen pro psaní, ale také pro tvorbu grafiky a tisk. Právě z Koreje pochází nejstarší tištěný dokument – inkunabule z počátku XV. století. Korejci mají velký podíl na rozvoji papírenské výroby. Jako první zavedli postup barvení papíru do hmoty, začali používat papírové obálky
a zasloužili se také velkou měrou o rozvoj technologie ruční výroby papíru.

V VIII. století, v průběhu čínsko-arabské války, se tajemství výroby papíru, díky zajatým Číňanům pracujících při výrobě papíru, dostalo do Samarkandu. Odtud se v následujících letech rozšířilo do asijských zemí a následně přes Afriku se dostalo do Evropy. První dílny na výrobu papíru zakládané Araby se objevily na území dnešního Španělska ( Xativa – roku 1144, Albarells v Katalánii - roku 1193) a také Itálie (Fabriano – roku 1268). V XV. století se začal papír vyrábět také na území Švýcarska, Rakouska, Čech, Polska a Anglie.

První písemnou zprávu, která má vztah k výrobě papíru v Čechách, nalézáme v registru královské kanceláře z doby krále Vladislava II. z let 1498 až 1502. Jde o výpis z konceptu listiny
ze dne 24. května 1499, dané v Budíně, podle níž král povoluje mlynáři opata cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi Jana, aby "týž mlynář šatuov starých, kteréž k dělání papíru příslušejí, jinam ze země voziti a prodávati nedopúštěl, než sám, aby je kupoval a papier z nich pro obecný užitek země České dělal".

V Čechách došlo v XVI. století k velkému rozmachu papírenské výroby. Vznikla papírna trutnovská, o které je první zmínka již z počátku století (rok 1505). Po ní vznikají dle doby potvrzené výroby frýdlantská (před rokem 1516), pražská staroměstská (podle filigfránu z roku 1524) a dvě papírny v Libni (kolem roku 1530). Z doby kolem roku 1540 je zmiňována papírna starohorská (zvaná Jihlavská) a chebská. Ve stejné době zřejmě vznikla i papírna v Dušníkách v Kladsku (v dnešním Polsku). Asi do poloviny XVI. století lze zařadit papírnu v Nedošíně
u Litomyšle, v Ústí nad Labem (rok 1559) a papírnu nad Jirkovem (rok 1561). Dále jsou známy papírny v Dolní Poustevně (rok 1569), v Benešově nad Ploučnicí a v Mimoni (rok 1590). Následují papírna krumlovská (před rokem 1572) a klatovská (před rokem 1583). V posledním desetiletí XVI. století vznikly nebo existovaly papírny v Praze na Starém Městě, v Jirkově,
v Kunčicích u Vrchlabí, Chomutově nebo Jáchymově. Celkem je dnes známo 22 papíren pracujících v Čechách v XVI. století.

Další informace:

Ruční papírna Velké Losiny

Telefon: +420 774 447 491 | Poslední aktualizace: 14. 2. 2019 21:13 | © 2010 Papírenská manufaktura Velké Losiny s.r.o. | © 2010 Kamil Kocián